Strona główna
Mapa strony

OGÓLNOPOLSKI BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

Nota prawna

INFORMACJA PRAWNA

 

Gazeta Pielęgniarki i Położnej przestrzega obowiązującego prawa.

Treści zawarte w Gazecie Pielęgniarki i Położnej mają charakter wyłącznie informacyjny; nie mogą więc być traktowane jako porady lub wskazówki niewymagające weryfikacji. 

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby zawartość wszystkich wydań Gazety Pielęgniarki i Położnej była rzetelna i zgodna z prawdą, nie gwarantuje jednak, że wszystkie informacje pozostają niezmiennie aktualne. Redakcja nie będzie w związku z tym odpowiadać za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych, wynikające z zastosowania publikowanych w Gazecie Pielęgniarki i Położnej informacji. 

Redakcja Gazety Pielęgniarki i Położnej nie ponosi również odpowiedzialności za treści komentarzy do artykułów, opinii oraz listów czytelników kierowanych do redakcji i drukowanych na łamach Gazety, zastrzegając sobie prawo do czynienia skrótów w treści tych materiałów, a nawet niekwalifikowania ich do druku.